Anonymous XXVII, 2019
Anonymous XXVII, 2019

oil on Gessobord, 7 x 5 in.

Anonymous XXVI, 2019
Anonymous XXVI, 2019

casein on Claybord, 7 x 5 in.

Anonymous XXV, 2019
Anonymous XXV, 2019

oil on wood panel, 10 x 8 in.

Anonymous IX, 2015
Anonymous IX, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous VII, 2015
Anonymous VII, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

Anonymous VII, 2015
Anonymous VII, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous XV, 2015
Anonymous XV, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous XXVI
Anonymous XXVI

oil on wood panel, 7 x 5 in.

Anonymous XVII, 2016
Anonymous XVII, 2016

oil on wood panel, 7 x 5 in.

Anonymous XII, 2015
Anonymous XII, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous III, 2015
Anonymous III, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous (number unknown), 2015
Anonymous (number unknown), 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous XXV, 2016
Anonymous XXV, 2016

oil on Claybord, 7 x 5 in.

Anonymous V, 2015
Anonymous V, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous I, 2015
Anonymous I, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous III, 2015
Anonymous III, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous IV, 2015
Anonymous IV, 2015

oil, graphite on canvas, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous V, 2015
Anonymous V, 2015

oil on canvas, 7 x 5 in.

Anonymous VI, 2015
Anonymous VI, 2015

oil, graphite on canvas, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous II, 2015
Anonymous II, 2015

oil, graphite on canvas, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous XX, 2016
Anonymous XX, 2016

oil on canvas, 78 x 54 in.

private collection

Anonymous XX, 2018
Anonymous XX, 2018

oil on canvas, 58 x 46 in.

Anonymous, Destructed, 2017
Anonymous, Destructed, 2017

oil on canvas, 68 x 48 in.

Anonymous (Kiya), 2015
Anonymous (Kiya), 2015

oil on canvas, 36 x 20 in.

private collection

Anonymous (saint), 2019
Anonymous (saint), 2019

oil on wood panel, 10 x 8 in.

Anonymous XI, 2015
Anonymous XI, 2015

oil on Claybord, 14 x 11 in.

private collection

Anonymous XXVII, 2019
Anonymous XXVI, 2019
Anonymous XXV, 2019
Anonymous IX, 2015
Anonymous VII, 2015
Anonymous VII, 2015
Anonymous XV, 2015
Anonymous XXVI
Anonymous XVII, 2016
Anonymous XII, 2015
Anonymous III, 2015
Anonymous (number unknown), 2015
Anonymous XXV, 2016
Anonymous V, 2015
Anonymous I, 2015
Anonymous III, 2015
Anonymous IV, 2015
Anonymous V, 2015
Anonymous VI, 2015
Anonymous II, 2015
Anonymous XX, 2016
Anonymous XX, 2018
Anonymous, Destructed, 2017
Anonymous (Kiya), 2015
Anonymous (saint), 2019
Anonymous XI, 2015
Anonymous XXVII, 2019

oil on Gessobord, 7 x 5 in.

Anonymous XXVI, 2019

casein on Claybord, 7 x 5 in.

Anonymous XXV, 2019

oil on wood panel, 10 x 8 in.

Anonymous IX, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous VII, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

Anonymous VII, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous XV, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous XXVI

oil on wood panel, 7 x 5 in.

Anonymous XVII, 2016

oil on wood panel, 7 x 5 in.

Anonymous XII, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous III, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous (number unknown), 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous XXV, 2016

oil on Claybord, 7 x 5 in.

Anonymous V, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous I, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous III, 2015

oil on Claybord, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous IV, 2015

oil, graphite on canvas, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous V, 2015

oil on canvas, 7 x 5 in.

Anonymous VI, 2015

oil, graphite on canvas, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous II, 2015

oil, graphite on canvas, 7 x 5 in.

private collection

Anonymous XX, 2016

oil on canvas, 78 x 54 in.

private collection

Anonymous XX, 2018

oil on canvas, 58 x 46 in.

Anonymous, Destructed, 2017

oil on canvas, 68 x 48 in.

Anonymous (Kiya), 2015

oil on canvas, 36 x 20 in.

private collection

Anonymous (saint), 2019

oil on wood panel, 10 x 8 in.

Anonymous XI, 2015

oil on Claybord, 14 x 11 in.

private collection

show thumbnails